ERIS

निर्वाचन आयोग

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९

मतगणनाको आधारमा दलगत स्थिति

मतगणनाको विस्तृत विवरण
स्थानीय तहगत प्रदेशगत
विजयी
अग्रस्थान
( / )
विजयी:
Symbol