ERIS

निर्वाचन आयोग

प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७९

समानुपातिक निर्वाचनमा मतगणनाको आधारमा दलगत स्थिति

(देशभरका मतगणना स्थलबाट प्रणालीमा प्रविष्टि भएको आधारमा गरिएको एकिकृत विवरण) *
प्राप्त मत
जम्मा मत:
Symbol