ERIS

निर्वाचन आयोग

प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७९

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा मतगणनाको आधारमा दलगत स्थिति

* निर्वाचित उम्मेदवारहरुको विस्तृत विवरण हेर्नका लागि संख्यात्मक विवरणमा Click वा Tap गर्नुहोला ।
विजयी
अग्रस्थान
( / )
विजयी:
Symbol